Välkommen till Brf Ymer

Bostadsrättsföreningen Ymer äger och förvaltar fastigheten Fålhagen 34:2 i Uppsala sedan 1923. Gatuadresserna är Ymergatan 7A-B och Väderkvarnsgatan 39A-B och ägorna omfattar 4.032 kvadratmeter.

 

De båda bostadshusen i putsad tegel och betong från 1924 är ritade av byggnadsingenjör Simon Lindsjö och är Fålhagens allra första föreningshus. Bostadsyta är idag 2.255 kvadratmeter, fördelade på 24 andelar och lägenheter. Arkitekturen har barockinspirerade detaljer såsom vindskupor med voluter, trapphusfrontoner, hörnkedjor modellerade i slätputs liksom smidda ankarslutar.


På gårdsplanen – en av Fålhagens största privata parker – finns bland annat lekplats, gräsytor, bärsåer, kastanjer, hängbjörkar, grusgångar, uthus och 29 parkeringsplatser.

 

Fastigheten är beläget i ett område som sedan 1988 utgör en ”särskilt värdefull bebyggelsemiljö”, enligt beslut av fullmäktige i Uppsala kommun.


Fel i nyhetsbrevet!

Vid byte av leverantör har vissa funktioner ändrats, bland annat har den klickbara bilden som beskrivs i "Information från styrelsen..." försvunnit. Istället kan Ni läsa om vilka som var först att flytta in i respektive lägehet HÄR.