Kontakt

Inkommande digitala meddelanden till Brf Ymer raderas efter att styrelsen gjort bedömningen att det inte finns rättsligt stöd för fortsatt behandling. Om bedömningen är att rättsligt stöd finns, raderas korrespondensen så snart ärendet fullgjorts. Om uppgifterna enligt lag ska bevaras, arkiveras de.

 
 
 
 

Styrelse

Den styrelse som registerats hos Bolagsverket hittar Du på www.ratsit.se


Postadress:
Brf Ymer

Väderkvarnsgatan 39B

752 26 Uppsala


Fakturaadress:
Brf Ymer
FE 575, Kund-ID PTE9370
105 69 Stockholm


Hitta hit (Google maps).


Akut behov av väsentliga teknisk åtgärder i fastigheten under jourtid, kontakta Bravida Sverige AB, telefon: +4618 650 020. Ange att Brf Ymer är kund hos UBC.