Medlemskap m.m.

Ibland är någon lägenhet (andel) i föreningen till salu. Du som är intresserad, vänd Dig till fastighetsmäklaren med Dina frågor och funderingar. Många svar finner Du säkert också här på hemsidan, inte minst i våra årsredovisningar (se Arkiv & Historia).


För medlemskap i Brf Ymer krävs att Du som privatperson försäkrar att följa vad som föreskrivs i föreningens stadgar och regler, liksom att lägenheten nyttjas för medlemmens egna permanenta boende. Upplåtelse tillåts endast mellan fysiska personer. Kreditprövning kan komma att ske.


Delägare

Medlemskapet i Ymer är som att vara delägare i ett företag som förvaltar värden för över100 miljoner kronor, där ledningsfunktioner bemannas av oss själva - ideellt. Då antalet medlemmar i Ymer är få, behöver alla bidra vid stämman, i styrelsen, i valberedningen eller på annat sätt. Kan eller vill Du inte engagera Dig, välj ett annat boende.


Parkering

Om säljaren hyr parkeringsplats av föreningen, får Du som köpare överta den om Du vill. Om inte säljaren hyr plats, kan Du som köpare ställa Dig i vår kö. I mån av plats hyr vi även ut p-platser till andra än medlemmar. Sådana avtal sägs upp om någon medlem önskar platsen.


Föreningen har 29 parkeringsplatser, varav 24 är försedda med bilvärmaruttag (se bruksanvisning), 4 med laddmöjlighet för el-bilar och en utgör gästparering. För att nyttja gästparkeringarna krävs tillstånd.


Brandskydd

Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska brandskyddet kontrolleras regelbundet. Styrelsen har rutiner och checklistor för detta och i Ymers Råd & Regler finns anvisningar till medlemmarna.


I flera lägenhter finns fungerande kakelugnar. Hur Du eldar i en sådan kan Du lära Dig på sidan "Allt om kakelugnar". Att välja rätt ved är också viktigt. Jan-Erik Liss vid Högskolan i Dalarna har undersökt "Brännved - energiinnehåll i några olika trädslag". Läs gärna den innan Du handlar.


Krisinformation i övrigt hittar Du här! Dessutom finns mängder med nyttig information på "Din säkerhet". Titta gärna igenom dessa, med omtanke om Dig själv och Dina grannar.


Nyheter

Nyheter för Brf Ymers medlemmar publiceras här!